Image
faq


faq


faq


faq


faq
faq
Image
header jkrns
faq


faq


faq


faq


faq
faq
Image

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan,
Tingkat 2, Blok D, Wisma Negeri, 70990 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel : 06-7659664 & 06-7659618 | Fax: 06-7635644 | Emel: webmasterns@jkr.gov.my